Detta har hänt

2006

Januari  

31 januari, kl 19.00. Wendela Hebbes Hus i Södertälje. Harry Martinson, en dotters perspektiv. Ett föredrag av Harriet Martinson.

Februari  

4/2 Heldagsseminarium på biblioteket i Marseille, Frankrike. Förlaget Marginales/Agone, som tidigare givit ut flera översättningar av Harry Martinsons verk bl.a. Aniara 2004, ger ut ett specialnummer av sin tidskrift ägnat en jämförelse mellan Jean Gionos och Harry Martinsons författarskap. Seminariet är ett samarbete mellan biblioteket, förlaget och Giono- och Martinsonvänner. Läs mer!

Jean Giono/Harry Martinson - Folkets författare och författare mot kriget. Se parallellerna i författarskapet mellan den franske författaren Jean Giono och Harry Martinson. Den 4 februari hölls en konferens i det nybyggda, imponerande biblioteket i Marseille.

15/2 kl 18.00. ABF Stockholm. Harry Martinson Mästaren. Kjell Espmark presenterar sin bok vid ett seminarium arrangerat av ABF och Martinson-Sällskapet.

Mars

21 - 25/3 Stadsteatern i Göteborg. Helge Skoog och Gunnar Edander framför sin Aniaratolkning som lunchteater

PS till Mars-kalendariet: Med anledning av "31 sånger ur Aniara" som uppfördes i Linköping 23/3 (C-A Dominique m fl och Östgötamusiken) har stadsbiblioteket där har satt upp en mycket uppskattad Martinson-utställning. (Dvs de 6 stora affischer producerade av Nobelmuseet som fö finns att köpa/hyra av Martinsons hembygdskommun Olofström, Kultur o Fritid gm kulturchef Elisabeth Johnsson.) DS

23/3 kl 19.30 Östgötamusiken i Linköping. 31 sånger ur Aniara av Carl-Axel Dominque. En nyinstudering under medverkan av Olle Persson, Tua Åberg, Oskar Bly, Tina Ahlin samt Monica, Joakim och Jonas Dominique.  Stadsbiblioteket i Linköping har satt upp en Martinson-utställning i anslutning till föreställningen av Dominique. (Dvs de 6 stora affischer producerade av Nobelmuseet som finns att köpa i Martinsons hembygdskommun Olofström, Kultur o Fritid gm kulturchef Elisabeth Johnsson.)

29/3 kl 18.00. ABF Stockholm. Sällskapets Stockholmsavdelning inbjuder till ett nytt litterärt knytkalas som en fortsättning på det möte som ägde rum i november 2005. PS till Mars-kalendariet: Med anledning av "31 sånger ur Aniara" som uppfördes i Linköping 23/3 (C-A Dominique m fl och Östgötamusiken) har stadsbiblioteket där har satt upp en mycket uppskattad Martinson-utställning. (Dvs de 6 stora affischer producerade av Nobelmuseet som fö finns att köpa/hyra av Martinsons hembygdskommun Olofström, Kultur o Fritid gm kulturchef Elisabeth Johnsson.) 

April

5/4 kl 18.30 Centre culturel suédois, 11 rue Payenne, Paris. Tidskriften Marginales presenterar sitt tema-nummer "Harry Martinson och Jean Giono - Folkets författare och författare mot kriget". Tidskriftens redaktör Philippe Geneste analyserar Vägen till Klockrike och Marginales sekreterare Samuel Autexier beskriver tidningens ambitioner att illustrera hur litterära texter utvecklar det historiska och politiska medvetandet.

Maj

Juni

12-16 juni: Skrivarkurs i Författarbygd Jämshögs folkhögskola mitt i den västblekingska författarbygd, där  Harry Martinson men också Sven Edvin Salje och Pehr Thomasson levde och lät sig inspireras. Lärare är författaren Jan Sigurd. Du lär dig bland annat att professionellt samla och handskas med upplevelser - du får med andra ord tillgång till värdefulla berättartekniska och dramaturgiska verktyg. Läs mer! Klicka här!

Juli

28, 29 30 juli kl 18 30, Parkteatern, under eken på Djurgården, Stockholm, Aniara med Helge Skoog och Gunnar Edander.

Bertil Palmqvist och Ingemar Lönnbom berättar i kortform om de båda majdagarna - med årsmöte, föredrag, författarafton och "pseudovagabonder" på vandring. Ingemar visar även några av sina många bilder från vandringen mellan Nebbeboda och Alltidhult. Att "guldtofflan" är ett fint pris att föräras, förstår vi nu. Åke Widfeldts passus fångades upp av Ingemar. Vem antar utmaningen till nästa Jämshögsår?  Läs om majdagarna!

· Ingemar Lönnboms fotografier tagna under vandringen på söndagen, finns att köpa i CD format till priset av materialet (tom CD) och porto: 30 kronor. Kontakta Ingemar direkt (ingemar.lonnbom@galatea.nu).

Augusti

6 augusti, 14-16. Carl Sandburg-dagen vid Åsbo Hembygdsgård. Jag härmade Sandburg så mycket jag kunde. Om Harry Martinson när han är på väg att erövra sitt språk i slutet på 1920-talet. Sandburg-kännaren Tomas Junglander presenterar en utställning om Carl Sandburg med texter, dikter och fotografier. The Backwoods boys framför folkmusik i Sandburgs anda.

20 augusti - Stockholms kulturfestival. Harry Martinson-Sällskapets Stockholmsgrupp medverkar för tredje året i Världens längsta bokbord på Drottninggatan mellan 11-18.

23 augusti kl 18.30 Ärvingeskolans park, Kista, Stockholm, Aniara med Helge Skoog och Gunnar Edander.

September

7 september, kl 18.30 Nobelmuseet, Stockholm, Aniara med Helge Skoog och Gunnar Edander. Läs recensioner!

10-13 september. Shanghai, Kina. Med anledning av Ostindiefararens Götheborgs besök arrangeras bl.a. en workshop under medverkan av Maiping Chen, som översatt Tre knivar från Wei till kinesiska. Han föreläser på temat Harry Martinson och den kinesiska kulturen.  

Bok&Bibliotek 21 24 september 2006

Harry Martinson-sällskapet De Litterära Sällskapens Scen. Tema: ANIARA

To 15.30 - 15.45 Harry Martinson-sällskapet, Paulina Helgeson: När rymden får dig att vilja skrika. Om utmaningen Aniara.

Fr 14.30 - 14.45 Harry Martinson-sällskapet, Åke Widfeldt: Aniara - varningslampan som inte slocknade. Harry Martinson aktuell som varnare även i dag.

Lö 13.30 - 13.45 Harry Martinson-sällskapet, Aadu Ott: Aniara - ett kulturmöte mellan naturvetenskap och humaniora. Hur man i undervisningen kan skapa ett sådant kulturmöte.

Sö 11.00 - 11.15 Harry Martinson-sällskapet, Harriet Martinson: När min pappa slutförde arbetet med Aniara. Harry Martinsons dotter om en skapelseprocess i Vårdinge.

Bok & Bibliotek i Norden | SE-412 94 Göteborg | Besöksadress: Göteborg Convention Centre/Korsvägen. Tel 031-708 84 00 | Fax 031-20 91 03 | info@bok-bibliotek.se | www.bok-bibliotek.se  

· Bilder från bokmässan C:a 100.000 besökte mässan totalt under de fyra dagarna men det fina vädret gjorde antagligen att det var några tusen färre än förra året. Se 3 bilder!

30 september, kl 13.30-17.00 Nynäshamns litterära sällskap presenterar sig. Nynäsgården i Nynäshamn. En eftermiddag med musik och litteratur, hemlagad soppa, kaffe och kaka. Se affisch! Se program!

Oktober

5 oktober, kl 18.00 ABF, Stockholm (Sveavägen/Erlandersalen) Harry Martinson ur en dotters perspektiv. Sällskapets Stockholmsgrupp inbjuder ånyo till ett litterärt knytkalas, då bl.a. Harriet Martinson berättar.  

6 oktober kl 12.00 Stadsteatern, Stockholm. Aniara med Helge Skoog och Gunnar Edander på Klara Soppteater.  Bilj. 08-506 20 200 www.stadsteatern.stockholm.se 

7 oktober, samling kl 13 på Vasagatan 2A, Göteborg. Stadsvandring i Harry Martinsons fotspår. Under 1920-talet vistades han mycket i Göteborg mellan sina seglatser på världshaven och luffningar till lands. Det var här han började skriva dikter.

12 oktober kl 12.00 Göteborgs Stadsbiblioteks Poesihörna. I dag är det på dagen 50 år sedan ANIARA kom ut, men budskapet är fortfarande tyvärr lika aktuellt. Kompositionseleverna vid Hvitfeldtska Musikgymnasiet framför musik ur en ny Aniarasvit. Dessutom läser skådespelerskan Birgitta Lekander ur Aniara.

Aniara 50 år. Den 12 oktober är det 50 år sedan Aniara låg på bokhandelsdiskarna. Harry Martinson-sällskapet uppmanar bl a  skolor och bibliotek att på olika sätt uppmärksamma denna händelse. Om man inte kan anordna något just den 12/10, finns det kanske möjlighet att någon annan dag under vecka 41 aktualisera Aniara.  Se här hur man gör i Ljungskile.

Just den 12 oktober kommer Harry Martinson-sällskapet att lansera som Aniara-dagen och rikta uppmärksamheten mot det budskap som Harry Martinson ville föra fram i Aniara. Vi kommer därför att den dagen göra ett uttalande där vi riktar oss till politiker och andra makthavare.  

Samma dag anordnar också Kungliga Vitterhetsakademien ett Aniarasymposium i Stockholm med tyngdpunkten lagd på Aniara som konstverk.  Symposiet är inte öppet för allmänheten utan riktar sig enbart till inbjudna gäster. Bland dessa finns också representanter för Harry Martinson-sällskapet.

12 oktober kl 12.00 Göteborgs Stadsbiblioteks Poesihörna. Kompositionseleverna vid Hvitfeldtska Musikgymnasiet framför musik ur en ny Aniarasvit. Skådespelerskan Birgitta Lekander ur Aniara.

Den 14 oktober inbjuder Lunds universitet till Aniara 50 år efteråt, ett symposium som anordnas i Språk- och litteraturcentrums hörsal kl. 14. Detta är öppet för allmänheten. Läs mer!  

17 oktober, Åkersberga bibliotek. Harry Martinson, sockenbarnet, sjömannen och luffaren som blev nobelpristagare. Ingemar Sallnäs

Aniara på TV. Sonja Döhre har tillsammans med fotografen Thomas Johansson producerat ett program för TV som hon kallade En visuell resa genom Harry Martinsons diktepos Aniara. Programmet sändes på juldagen 2004 och kommer nu att gå i repris den 24 oktober kl 20.30 på TV 2 liksom den 28 oktober kl 13.20.

26 oktober kl 19.00 ABF, Stockholm (Sveavägen/Zetasalen) Harry, Moa och kvinnorna på Fogelstad. Martinson-Sällskapets Stockholmsgrupp inbjuder i samarbete med ABF till en föreläsning av Ulrika Knutson. 

November 2006

19 november kl 17.00 Akvarellmuseet i Skärhamn/Tjörn. Aniara med Helge Skoog och Gunnar Edander.

Rapport från De litterära sällskapens höstmöte. Läs här Göran Bäckstrands anteckningar från detta möte.  

Projekt Litteraturhus Nynäshamn. Vår medlem Petra Harkort-Berge har tagit initiativ till detta projekt, där bl a Harry Martinson-sällskapet och två andra litterära sällskap är engagerade. I november hade man samlats till ett samrådsmöte varifrån Göran Bäckstrand rapporterar.  

Hans Blix och Bert Bolin stöder Aniara-brev till makthavare. Läs mer!

Uttalande på Aniara-dagen den 12 oktober 2006/Statement on Aniara Day, October 12, 2006. Den 12 oktober, var det exakt 50 år sedan nobelpristagaren Harry Martinsons epokgörande diktverk Aniara publicerades. "Då hade de första vätebomberna testats och kärnvapenkapprustningen var i full gång. /---/ Idag finns det all anledning att åter aktualisera Aniaras budskap." Läs uttalandet i sin helhet/Read the statement: Svensk text, in English. Vad hände därutöver på Aniaradagen?

Martinsontolkaren och kompositören Martin Bagge med instrument som gitarr och sång, har tillsammans med Mats Edén på fiol, viola och durspel samt Josef Kallerdahl på kontrabas, nyligen bildat trion "ISAGEL" och gjort en lyckosam turné i Ångermanland och Medelpad. "Samarbetet blev mycket fruktbart, så vi har bestämt oss för att fortsätta som grupp, vilket jag tror kommer att låta höra om sig i framtiden," säger han själv. Läs en recension från tidningen Ångermanland.

 

2007